PVC hydroizolační pásy Texsa

26 října, 2011 Žádné komentáře

Střešní folie (mPVC)
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA TRAPÉZOVÉM PLECHU
pdf pdf ATIKA – monolitická nezateplená
pdf pdf ATIKA – monolitická zateplená z vnější strany
pdf pdf ATIKA – kazetová zateplená
pdf pdf ATIKA – montovaná zateplená z vnější strany
pdf pdf ZAATIKOVÝ ŽLAB u monolitické atiky
pdf pdf ZAATIKOVÝ ŽLAB u montované atiky
pdf pdf UKONČENÍ u balkonových dveří
pdf pdf OKAPNÍ ŽLAB – napojení na kazetovou fasádá
pdf pdf MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
pdf pdf VPUST – zaatiková
pdf pdf PROSTUP – čtyřhranný
pdf pdf BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD – v montované atice
pdf pdf BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD – v monolitické atice
pdf pdf NAPOJENÍ NA SVĚTLÍK
pdf pdf DILATACE – trapéz x trapéz
pdf pdf DILATACE – trapéz x monolit
pdf pdf NAPOJENÍ NA STĚNU – montovanou s krycí lištou
pdf pdf NAPOJENÍ NA STĚNU – monolitickou
pdf pdf NAPOJENÍ NA STĚNU – montovanou s ukončovací lištou
Střešní asfaltové membrány
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA MONOLITICKÉM BETONU
STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ BEZ PŘITÍŽENÍ
pdf pdf ATIKA – BEZ TI – 1vrstvý natavený systém
pdf pdf ATIKA – BEZ TI – 2vrstvý systém
(spodní pás mech. kotvení, horní natavený)
pdf pdf ATIKA – BEZ TI – 2vrstvý systém
(spodní i horní pás plnoplošně natavený)
pdf pdf ATIKA – BEZ TI – 2vrstvý systém (spodní i horní pás
plnoplošně natavený)
pdf pdf ATIKA – KLASICKÉ POŘADÍ – 2vrstvý systém (spodní pás mech.
kotvení, horní natavený)
pdf pdfATIKA – KLASICKÉ POŘADÍ – 2vrstvý systém(samolepící + natavený)
pdf pdfATIKA MONTOVANÁ – KLASICKÉ POŘADÍ – 2vrstvý systém(samolepící + natavený)
pdf pdfUKONČENÍ U MONTOVANÉ STĚNY – 2vrstvý systém(samolepící + natavený)
pdf pdfUKONČENÍ U MONOLITICKÉ STĚNY – 2vrstvý systém(samolepící + natavený)
pdf pdfOKAPNÍ ŽLAB – 2vrstvý systém(spodní pás mech. kotvení, horní natavený)
pdf pdfOKAPNÍ ŽLAB – 2vrstvý systém(spodní pás samolepící ,horní pás natavený)
pdf pdfZÁVĚTRNNÁ LIŠTA – 2vrstvý systém(spodní pás samolepící ,horní pás natavený)
pdf pdfDILATACE
pdf pdfVPUST
pdf pdfNAPOJENÍ NA SVĚTLÍK – 2vrstvý systém(spodní pás samolepící ,horní pás natavený)
pdf pdfNAPOJENÍ NA ČELO SVĚTLÍKU – 2vrstvý systém(spodní pás samolepící ,horní pás natavený)
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA DŘEVĚNÉM PODKLADU
pdf pdf ATIKA – BEZ TI – 2vrstvý systém
pdf pdf ATIKA – BEZ TI – 1vrstvý systém
pdf pdf ATIKA – KLASICKÉ POŘADÍ VRSTEV – 1vrstvý systém
pdf pdf ATIKA – KLASICKÉ POŘADÍ VRSTEV – 2vrstvý systém
pdf pdf ATIKA MONTOVANÁ – VĚTRANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ –
2vrstvý systém
pdf pdf NAPOJENÍ NA STĚNU – monolitickou s krycí lištou
pdf pdf UKONČENÍ STŘECHY – závětrná lišta
pdf pdfOKAPNÍ ŽLAB
pdf pdf OKAPNÍ ŽLAB – oblouková střecha
pdf pdf NAPOJENÍ NA SVĚTLÍK – 2vrstvý systém
pdf pdf NAPOJENÍ NA ČELO SVĚTLÍKU – 2vrstvý systém
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA MONOLITICKÉM BETONU
pdf pdf ATIKA – monolitická nezateplená, bez TI ve skladbě střechy
pdf pdf ATIKA – monolitická zateplená z vnější strany, s TI ve skladbě střechy
pdf pdf ATIKA – monolitická zateplená z vnější strany, obrácená skladba
střešního pláště
pdf pdf ATIKA – monolitická zateplená s vnitřní strany, lepený systém
pdf pdf ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ
pdf pdf OKAPNÍ ŽLAB
pdf pdf OKAPNÍ ŽLAB – u skladby přitížené praným kamenivem
pdf pdf MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
pdf pdf VPUST – obrácená skladba střešního pláště
pdf pdf VPUST
pdf pdf PROSTUP – kruhový s objímkou
pdf pdf PROSTUP – kruhový s dotmelením
pdf pdf PŘEPAD – “obrácená skladba” střešního pláště
pdf pdf PŘEPAD BEZPEČNOSTN Í – obrácená skladba střešního pláště
pdf pdf NAPOJENÍ NA SVĚTLÍK – obrácená skladba střešního pláště
pdf pdf DILATACE – obrácená skladba střešního pláště
pdf pdf NAPOJENÍ NA STĚNU – monolitickou s krycí lištou
pdf pdf NAPOJENÍ NA STĚNU – obrácená skladba střešního pláště
pdf pdf NAPOJENÍ NA STĚNU – zatažení do drážky
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA TRAPÉZOVÉM PLECHU
pdf pdf ATIKA KAZETOVÁ – jednovrstvý mech. kotvený systém
pdf pdf ATIKA KAZETOVÁ – dvouvrstvý mech. kotvený systém
pdf pdf DILATACE
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA MONOLITICKÉM BETONU
STŘECHY KRYTÉ KAČÍRKEM
pdf pdf ATIKA – KLASICKÉ POŘADÍ VRSTEV
pdf pdf ATIKA – OBRÁCENÉ POŘADÍ VRSTEV
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA MONOLITICKÉM BETONU
ZELENÁ STŘECHA
pdf pdfATIKA – kce bez zateplení
pdf pdfATIKA – kce se zateplením
pdf pdfATIKA – kce se zateplením, kačírek u atiky
DETAILY PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA MONOLITICKÉM BETONU
PARKOVIŠTĚ A TERASY
pdf pdfPOCHOZÍ TERASA – ATIKA – klasické pořadí vrstev,dlažba na terčích
pdf pdfPOCHOZÍ TERASA – ATIKA – obrácené pořadí vrstev,dlažba na terčích
pdf pdfPOCHOZÍ TERASA – ATIKA – klasické pořadí vrstev,dlažba do pískového lože
pdf pdfPOCHOZÍ TERASA – NAPOJENÍ NA STĚNU -klasické pořadí vrstev, dlažba do terčů
pdf pdfPOCHOZÍ TERASA – BALKONOVÉ DVEŘE -klasické pořadí vrstev, dlažba do terčů
pdf pdfPOJÍZDNÁ TERASA – ATIKA – BEZ TI – 1vrstvý systém,asfaltobeton
pdf pdfPOJÍZDNÁ TERASA – ATIKA – BEZ TI – 2vrstvý systém,asfaltobeton
pdf pdfPOJÍZDNÁ TERASA – ATIKA – klasické pořadí vrstev,2vrstvý systém, armovaný beton
pdf pdfPOJÍZDNÁ TERASA – ATIKA – obrácené pořadí vrstev,2vrstvý systém, armovaný beton
pdf pdfPOJÍZDNÁ TERASA – ATIKA – obrácené pořadí vrstev,1vrstvý systém, armovaný beton
pdf pdfPOJÍZDNÁ TERASA – ATIKA – klasické pořadí vrstev,2vrstvý systém, dlažba do betonu
Pro projektanty, Střechy a doplňky

Přidejte komentář nebo dotaz

(required)

(required)


EKOTERNIT – levná střešní krytina

Plastová střešní krytina EKOternit je vyráběna z recyklovaného plastu. Díky tomu se střešní krytina vyznačuje vysokou odolností jak proti...

TYTAN Professional 60 SEKUND Rychlé univerzální PU lepidlo

Nový TYTAN Professional 60 SEKUND je první bleskové pěnové lepidlo na trhu profesionální stavební chemie. Použitá moderní technologie TYTAK...

Topolit Bitumenfix – opravná živičná hmota

Okamžitě pojízdný asfalt za studena, bez ohledu na panující teploty. Topolit® Bitumenfix je živičná hmota určena pro lokální opravy...

RDI – 3D asfaltové SBS pásy pro šikmé střechy

Asfaltový pás pod názvem RDI 3D s prostorovým 3D efektem plastičnosti, je pás určený pro opravy šikmých střech jak...

SADR SBS – opravná živičná hmota

Tento výrobek se již nevyrábí, alternativa je zde: Topolit Bitumenfix SADR SBS je živičná hmota, určená k opravám výtluků v komunikacích,...

AntiGraffiti – braňte se!

GRAFFITI – nešvar dnešní doby trápí nás všechny. Vlastníci nemovitostí investují obrovské sumy peněz, aby jejich dům byl po...

Střešní a izolační pásy BÜSSCHER & HOFFMANN

Střešní a izolační pásy ze živice a polymerové živice vyrábí firma BÜSSCHER & HOFFMANN průmyslově již přes 150 let...

Sádrokartonové podhledy – Rigips

Jak namontovat stropní podhled s modrými akustickými deskami.

Omítky – Rigips

Jak správně, rychle a bez broušení získat dokonale hladké stěny a stropy.

Příčky – Rigips

Jak na výstavbu sádrokartonové příčky od A do Z.